1. Скрыть объявление

НБУ закручивает гайки для рядовых украинцев

Тема в разделе "Кофейня", создана пользователем shum, 7 апр 2015.

 1. Ольга Драпушко

  Ольга Драпушко Учёная степень ШУ

  Сообщения:
  3.485
  Симпатии:
  283
  Баллы:
  726
  Девочки , читайте
  С 14.04 Нацбанк Украины ужесточает контроль за движением средств по картам.
  Національний банк України посилив контроль за обігом грошових коштів
  фізичних осіб:

  Перш за все під фінансовий моніторинг будуть попадати операції з
  готівкою фізичних
  осіб, які надходять на рахунок більше 3х разів на місяць від/як:

  - юридичної особи та/або фізичних особи (у тому числі нерезидента) на
  користь фізичної особи;

  - фінансова допомога, плата за цінні папери, позики, перекази (у тому числі
  із-за кордону), кредиту від нерезидентів, як поповнення рахунку тощо

  Дані операції підпадають під ознаки ризикових операцій та додатковому
  аналізу банківської установою за такими ознаками

  Ризиковими операціями з готівкою є:

  1) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання коштів у готівковій формі
  з рахунку(ів) клієнта (групи клієнтів, зокрема, пов´язаних між собою,
  наприклад, однією довіреною особою, через структуру власності тощо), якщо
  вказаним операціям передує надходження коштів в безготівковій формі у
  вигляді, зокрема, фінансової допомоги, плати за цінні папери (включаючи
  випадки, коли кошти на рахунок зараховуються через транзитні рахунки банку
  за результатами виконання укладених угод щодо купівлі-продажу цінних
  паперів), позики, переказу (у тому числі із-за кордону), кредиту від
  нерезидентів, як поповнення рахунку тощо (включаючи випадки, коли клієнтом
  у межах періоду між зарахуванням безготівкових коштів на рахунок та зняттям
  готівки використовуються інші власні поточні та/або депозитні рахунки), за
  умови, що кошти отримуються готівкою в розмірі, більшому від 50 відсотків
  від суми, що надійшла в безготівковій формі, та/або в розмірі, що протягом
  трьох місяців поспіль перевищує 300 млн. грн. (у тому числі еквівалент
  вказаної суми в іноземній валюті). При цьому регулярне отримання коштів має
  бути хоча б протягом одного місяця в межах періоду, впродовж якого
  здійснювалось зняття готівки. Водночас можуть бути наявними такі умови:

  а) фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку (через
  банкомати) з власних поточних рахунків (є отримувачами готівки) та/або від
  яких надходять кошти:

  працюють на посаді, яка не передбачає отримання заробітної плати, вищої від
  рівня середньої заробітної плати у відповідному регіоні України;

  належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні,
  студенти тощо) та/або є нерезидентами;

  за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою)
  не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;

  делегували свої права щодо відкриття та/або розпорядження рахунком(ами) (за
  винятком строкових депозитних) третій особі;

  відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію за
  втраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

  здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:

  - не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;

  - відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта, однак
  періодичність проведення (щоденно, чи кілька разів протягом тижня) та
  значні суми таких операцій можуть свідчити про використання рахунків
  фізичної особи не за призначенням (зокрема, з метою ведення підприємницької
  діяльності, уникнення оподаткування та/або приховування реальних
  вигодоодержувачів);

  б) юридичні особи та фізичні особи - підприємці отримують кошти готівкою на
  закупівлю сільськогосподарської продукції, на закупівлю товарів, робіт та
  послуг, на інші цілі.

  При цьому щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які отримують
  кошти готівкою, або від яких надходять кошти фізичним особам, зазначеним у
  підпункті "а" (у тому числі через транзитні рахунки банку за результатами
  виконання укладених з цими юридичними особами, фізичними особами -
  підприємцями угод щодо купівлі-продажу цінних паперів), можуть бути
  наявними такі умови:

  господарська діяльність суб´єктів господарювання є збитковою;

  незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою,
  статутний капітал суб´єктів господарювання (у тому числі внесений майном
  незначної вартості);

  одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером
  підприємства;

  інші співробітники суб´єкта господарювання, крім керівника, відсутні;

  період діяльності суб´єкта господарювання не перевищує одного року з дня
  його державної реєстрації;

  перед відкриттям рахунку в банку у суб´єкта господарювання відбулась зміна
  власників;

  кошти, які отримуються в подальшому готівкою, надходять на рахунок
  (рахунки) суб´єкта господарювання від значної кількості контрагентів з
  різними призначеннями платежів;

  в) характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вони
  здійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством з
  питань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами
  Національного банку України вимог та обмежень;

  2) регулярне (більше 3 разів на місяць) надходження коштів (у тому числі
  із-за кордону) від юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб) [у
  тому числі нерезидента(ів)] на користь фізичної(их) особи(іб), що в
  подальшому видаються готівкою. При цьому можуть бути наявними такі умови:

  - фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку (на користь яких
  отримується готівка з рахунків юридичних осіб):

  за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою)
  не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;

  належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні,
  студенти тощо) та/або є нерезидентами;

  відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію за
  втраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

  здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:

  а) не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;

  б) дають підстави вважати, що фінансові операції проводяться за дорученням
  чи в інтересах іншої(их) особи(іб), або інша(і) особа(и) є
  вигодоодержувачем(ами);

  - щодо юридичних осіб, від яких надходять кошти на користь фізичних осіб,
  можуть бути наявними такі умови:

  господарська діяльність суб´єктів господарювання є збитковою;

  незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою,
  статутний капітал суб´єктів господарювання (у тому числі внесений майном
  незначної вартості);

  одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером
  підприємства;

  інші співробітники суб´єкта господарювання, крім керівника, відсутні;

  період діяльності суб´єкта господарювання не перевищує одного року з дня
  його державної реєстрації;

  перед відкриттям рахунку в банку у суб´єкта господарювання відбулась зміна
  власників;

  кошти, які в подальшому перераховуються на користь фізичних осіб, надходять
  на рахунок (рахунки) суб´єкта господарювання від значної кількості
  контрагентів з різними призначеннями платежів;

  юрисдикція юридичної особи - нерезидента не співпадає з юрисдикцією
  банка-нерезидента, в якому відкритий рахунок цієї юридичної особи -
  нерезидента;

  кошти на користь групи фізичних осіб надходять від однієї(их) і тієї(тих)
  же юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб);

  - характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вони
  здійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством з
  питань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами
  Національного банку України вимог та обмежень;

  3) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання фізичною(ими) особою(ами)
  коштів у готівковій формі як кредит(и) від банку, який(і)
  погашається(ються) в той же день або протягом найближчих днів, зокрема за
  рахунок коштів, що надходять на рахунок(ки) клієнта(ів) в безготівковій
  формі [наприклад, як фінансова допомога, за цінні папери, позика, перекази
  (в тому числі із-за кордону), кредити від нерезидентів тощо], та/або
  іншою(ими) особою(ами), яка(і) є поручителем(ями). При цьому можуть бути
  наявними такі умови:

  - фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку:

  працюють на посаді, яка не передбачає отримання заробітної плати, вищої від
  рівня середньої заробітної плати у відповідному регіоні України;

  за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою)
  не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;

  належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні,
  студенти тощо);

  відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію за
  втраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

  здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:

  а) не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;

  б) відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта, однак
  періодичність проведення (щоденно, чи кілька разів протягом тижня) та
  значні суми таких операцій можуть свідчити про використання рахунків
  фізичної особи не за призначенням (зокрема, з метою ведення підприємницької
  діяльності, уникнення оподаткування та/або приховування реальних
  вигодоодержувачів);

  - у юридичної(их) особи (осіб), яка(і) є поручителем(ями) за кредитним(и)
  договором(ами), або від якої(их) на рахунок(ки) клієнта(ів) надходять
  кошти, що використовуються для погашення кредит(у)ів:

  господарська діяльність суб´єктів господарювання є збитковою;

  незначний в порівнянні з обсягами коштів, за рахунок яких погашається
  кредит або які переказуються на рахунок(ки) фізичної(их) особи(іб),
  статутний капітал (у тому числі внесений майном незначної вартості);

  одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером
  підприємства;

  інші співробітники суб´єкта господарювання, крім керівника, відсутні;

  період діяльності суб´єкта господарювання не перевищує одного року з дня
  його державної реєстрації;

  перед відкриттям рахунку в банку у суб´єкта господарювання відбулась зміна
  власників;

  кошти, які в подальшому використовуються для погашення кредиту або які
  переказуються на рахунок(ки) фізичної(их) особи(іб), надходять на рахунок
  (рахунки) суб´єкта господарювання від широкого кола контрагентів з різними
  призначеннями платежів;

  - характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вони
  здійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством з
  питань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами
  Національного банку України вимог та обмежень.

  Лист Національного банку України від 06.04.2015 р. N 25-04001/22852
   
 2. zinaidka

  zinaidka Научный сотрудник ШУ

  Сообщения:
  745
  Симпатии:
  179
  Баллы:
  426
  исходя из этой инфы, посредникам и мелким продавцам трястись не нужно.
  никто же, как правило, наличкой не снимает деньги, полученные за посредничество на карту.
  %, заработанный на СП, посредники так же успешно тратят в инет-магазинах) и не бегут в банкомат получать всё "на руки"))
  ну, максимум, какую-то сумму перекидывают на карту для расчетов и используют её в супермаркетах)
   
 3. Ольга Драпушко

  Ольга Драпушко Учёная степень ШУ

  Сообщения:
  3.485
  Симпатии:
  283
  Баллы:
  726
  время покажет